!!OM SRI BHADRAKALI SAMETHA SRI VEERABHADRAIAH NAMAH!!
Audio Files
Title Play Songs
Introduction
Ganesha Prarthana
Suprabhaatham
Slokam
Jaya Jaya
Bhadrakaali Dhandakam
Bhadrakaali Dhandakam FEM
Dhandakam NW
Badrakali Sathanama Stothra
Santhi Pathaha
Shiva Panchakshari Stotram
Veerabhadra kavacham
Veerabhadra Mangalastakam
Veerabhadra Naamamu
Veerabhadra Sathanamasthoth
Haarathi - 1
Haarathi - 2